Pekka Hakkarainen Oy on Nilsiässä toimiva puunkorjuuta, maanmuokkausta, koneellista istutusta, kannon nostoa ja energiapuun korjuuta harjoittava yritys. Yritys ostaa energiapuuta, kantoja ja hakkuutähteitä bioenergiaksi.

Yritys on aloittanut toimintansa vuonna 1966 toiminimellä, osakeyhtiönä Pekka Hakkarainen Oy on toiminut 1997 alkaen.

Työllistämme keskimäärin 12 henkilöä. Työntekijämme ovat ammattitaitoisia ja ylläpidämme ja parannamme osaamistamme koko ajan kouluttautumalla. Pidämme toiminnassamme tärkeänä asiakkaan ja yrittäjän välistä hyvää yhteistyötä.